​チームメンバー

Yukimasa

Shinta

Tatsuya

Rintaro

Chiaki

Akane

Kazu.jpg

Kazu

Shigenari

Kyohei

Yuko

​サポートメンバー

​Hiroyuki Ono

Kanako Moritaka

Kumiko Masukawa

Yuya Hasegawa